MENU

SECONDARY ARCHIVE: OPEN CALL FOR YOUNG WOMEN ARTISTS FROM ALBANIA, KOSOVO, SERBIA AND V4

OPEN CALL pre mladé umelkyne z Albánska, Kosova, Srbska, Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska

Nadácia Katarzyny Kozyra (Poľsko) a partneri s potešením pozývajú začínajúce umelkyne, aby sa zúčastnili otvorenej výzvy pre Secondary Archive – online archív umelkýň zo strednej a východnej Európy. Platforma slúži ako medzinárodný zdroj informácií o umelkyniach tohto regiónu. Zhromažďuje osobné (umelecké) výpovede troch generácií žien: tých, ktoré boli aktívne pred rokom 1990; tých, ktoré začali so svojou umeleckou praxou hneď po páde komunistického režimu; a najmladších výtvarníčok, narodených po roku 1990. Secondary Archive doteraz zhromaždil vyjadrenia umelkýň z Poľska, Česka, Slovenska, Maďarska, ale aj Ukrajiny a Bieloruska.

Otvorená výzva je určená mladým, začínajúcim umelkyniam, ktoré môžu prostredníctvom Secondary Archive predstaviť seba a svoju perspektívu. Vybrané kandidátky budú pozvaná, aby v spolupráci s kurátormi projektu napísali svoje vyjadrenie (artist statement). Výsledok tejto práce bude zverejnený na webovej stránke archívu. Porota vyberie jednu umelkyňu z každej krajiny (Albánsko, Kosovo, Srbsko) ktorej víziu a umeleckú prax podporí finančným grantom vo výške 500 eur. Okrem toho porota vyberie jednu umelkyňu z krajín V4, ktorej víziu a umeleckú prax taktiež podporí finančným grantom vo výške 500 eur.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ: Umelkyne do 35 rokov zo všetkých umeleckých odborov, ktoré sa narodili po 31. decembri 1989 v Poľsku / Českej republike / Slovensku / Maďarsku.

PRAVIDLÁ PREDKLADANIA: Zaslať nasledujúce dokumentov v jednom PDF súbore  (max. 20 MB), a to v angličtine aj slovenčine:

1) CV

2) Portfólio (V prípade videa pridajte odkazy a heslá, ak je to potrebné)

POSLAŤ NA: hello@secondaryarchive.org

DO PREDMETU UVIESŤ: Secondary Archive Open Call. Albania / Serbia / Kosovo / Poland / Czech Republic / Slovakia / Hungary (uveďte, prosím, svoju krajinu)

UVEDENÉ DOKUMENTY ZASIELAJTE DO: 01.09.2022

Odporúčame umelkyniam, aby posielali portfóliá čo najskôr, pretože porota začne posudzovať a študovať príspevky hneď, ako prídu.

V prípade otázok a ďalších informácií napíšte na hello@secondaryarchive.org

Partneri projektu:

Tirana Art Lab (Albania), Ambasada Kultury (Belarus/Lithuania/Germany), MeetFactory (Czech Republic), Easttopics (Hungary), Oral History Initiative (Kosovo), Center for Cultural Decontamination (Serbia), björnsonova (Slovakia), Artsvit Gallery (Ukraine).

The project is co-financed by the Governments of Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Visegrad Fund: www.visegradfund.org